Πολυτεχνείου 12, Θεσσαλονίκη |  +30 2310 590552  |